Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Cilj mjere je: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

·       Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

·       Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama. Poslodavci mogu odabrati:

o       Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.

o       Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.

·       Za radnike zaposlene nakon 31. prosinca 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

·       U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.

·       Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za prosinac 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.

·       Poslodavci kojima je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.

·       Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

·       Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 30.11.2020. godine mogu koristiti mjeru.

Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora imali pad prometa/prihoda za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi:

·       za prosinac 2019. godine i prosinac 2020. godine za dobivanje potpore za siječanj 2021.

·       za siječanj 2020. godine siječanj 2020. godine za dobivanje potpore za veljače 2021.

·       za veljaču 2020. godine i veljaču 2020. godine za dobivanje potpore za ožujak 2021.

·       za ožujak 2020. godine i ožujak 2020. godine za dobivanje potpore za travanj 2021.

·       za travanj 2020. godine i travanj 2020. godine za dobivanje potpore za svibanj 2021.

·       za svibanj 2020. godine i svibanj 2020. godine za dobivanje potpore za lipanj 2021.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 50% u četvrtom tromjesečju 2020. godine ili prvom tromjesečju 2021. u odnosu na četvrto tromjesečje 2019. godine ili prvo tromjesečje 2020. godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na prosinac 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za taj mjesec i prosinac 2020.godine Poreznoj upravi, odnosno pad prometa/prihoda od 50% u četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na treće tromjesečje 2020. godine.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prometa/prihoda najmanje 50% u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, kao i poslodavci – radne jedinice dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Moglo bi Vas zanimati