Javni poziv za za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu

JA V N I   P O Z I Vza dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu 1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), područje 1. „Program poticanja […]