PAUŠALISTI – bliži se rok za uplatu prvog predujma poreza na dohodak 2021. godine – od ove godine novi iznosi predujmova

Novim Pravilnikom o oporezivanju samostalnih djelatnosti smanjena je stopa paušalnog poreza na dohodak s 12% na 10%, a pojedini su gradovi umanjili stopu prireza za tekuću godinu.

Paušalni porez na dohodak i prirez plaćaju se tromjesečno na račun poreza na dohodak grada/općine prema prebivalištu (boravištu) poreznog obveznika i to do posljednjeg dana svakog tromjesečja:

I. tromjesečje – do 31. ožujka 
II. tromjesečje – do 30. lipnja 
III. tromjesečje – do 30. rujna 
IV . tromjesečje – do 31. prosinca

Iznos obračunatog paušalnog poreza i prireza uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak grada/općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR68, brojčane oznake poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449, te OIB-a fizičke osobe.

Pronađite uplatni račun svog grada/općine, provjerite važeću stopu prireza za svoj grad/općinu i lako izračunajte iznos akontacije koju trebate uplatiti do 31.ožujka 2021. godine uz pomoć tablice izračuna koju smo vam pripremili, a možete je preuzeti ispod ove objave. 

Više na: https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/pausalisti-blizi-se-rok-za-uplatu-prvog-predujma-poreza-na-dohodak-2021-godine-od-ove-godine-novi?fbclid=IwAR1pzOs2UpDeLz4DzkY-znBVH8CX9LvJFI4vMyRAsqqhrkfwSadNKuzh4WI

Moglo bi Vas zanimati