MAJSTORSKI ISPITI

UVJETI ZA PRISTUPANJE MAJSTORSKOM ISPITU

 • osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
 • osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.

Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

DOKUMENTI KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ PRIJAVNICU – (kopije)

 • Rodni list
 • Domovnica
 • Osobna iskaznica
 • Svjedodžba o završenom ispitu
 • Svjedodžba ili uvjerenje o pomoćničkom ili naučničkom ispitu
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – radni staž
 • Ugovor o radnom stažu u zanimanju za koji žele polagati majstorski ispit ILI Potvrda o radnom iskustvu  (ovjerena kod javnog bilježnika)
 • Za obrtnike kopija obrtnice 

MAJSTORSKI ISPIT SASTOJI SE OD:

 • izrade praktične zadaće i/ili radne probe
 • provjere teorijskih znanja – pismeni ispit
 • provjere znanja iz područja gospodarstva, poznavanja propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta – pismeni ispit
 • provjera znanja iz radne pedagogije – pismeni ispit
 • praktični dio radne pedagogije (osnove znanja potrebna za poduku naučnika)

CIJENA ISPITA

 • Cijena ispita je 2.600,00 kuna.
 • Akontacija je 500,00 kuna i taj se novac ne vraća ukoliko kandidat odustane od polaganja ispita, a 2.100,00 kuna uplaćuje kandidat pet dana prije početka praktičnog dijela ispita i to na žiro račun Obrtničke komore vukovarsko-srijemske županije HR272360000-1101365723.
 • Troškove ispita podmiruju ispitanici.

KALENDAR ISPITA

– VELJAČA 2022. godina

 • Prijava kandidata do 3. 12. 2021.
 • Praktični dio majstorskog ispita od                      17.1. – 6.2.2022.
 • Provjera stručno-teorijskih znanja – pismeni ispit       07.2.2022.
 • Gospodarstvo i pravni propisi – pismeni ispit            9.2.2022.
 • Radna pedagogija – pismeni ispit                                 11.2.2022.
 • Usmeni ispiti i radna pedagogija – praktični dio ispita od 14.2. – 27.2.2022. 

– RUJAN 2022. godina                   

Prijava kandidata do 15. 7. 2022.

 • Praktični dio ispita                                            29.8. – 18.9.2022.
 • Stručno teorijski sadržaj                                         19. 9. 2022.
 • Gospodarstvo i pravni propisi                             21. 9. 2022.
 • Radna pedagogija                                                  23. 9. 2022.
 • Usmeni ispiti i radna pedagogija – praktični dio ispita od  26.9.– 9.10.2022.

POSTOJEĆA LITERATURA (može se kupiti u Obrtničkoj komori)

 1. Zbirka zadataka pitanja i zadaće (struka) – sadrži: program majstorskog ispita

(cijena zbirke 40,00 kn)

 1. Zbirka zadataka pitanja pravnih propisa, gospodarstva i radne pedagogije

(cijena zbirke 40,00 kn)

 1. Osnove radne pedagogije, mr.sc. Olga Lui, Ivan Herceg

(cijena udžbenika 80,00 kn)

 1. Pravo i pravni propisi u obrtništvu, Renata Tomljenović

(cijena udžbenika 120,00 kn)

5.   Osnove gospodarstva, autor Mirela Hock                                       

(cijena udžbenika 90,00 kn)

Prijave se podnose u Obrtničkoj komori Vukovarsko-srijemske županije 

Vinkovci, Ljudevita Gaja 17.

Telefon i fax: 032/333-304,

e-mail: obrazovanje-vk@hok.hr

Po položenom ispitu Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta odobrava sredstva potpore u zadanom postotku od cijene majstorskog ispita.

POLOŽENIM ISPITOM U SKLADU SA ZAKONOM O OBRTU STJEČE SE PRAVO NA SAMOSTALNO VOĐENJE OBRTA

Moglo bi Vas zanimati