Održana 13. izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske obrtničke komore

U Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika 24. studenoga 2021. godine održana je 13. izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske obrtničke komore.

Predsjednik Dragutin Ranogajec na početku je istaknuo da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije prihvatilo dio primjedbi na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu koje je HOK uputio kroz E-savjetovanje.

Iz tog razloga, sazvana je Skupština Hrvatske obrtničke komore kako bi potvrdila odluke Upravnog odbora HOK-a kojima su imenovani članovi radne skupine za odlazak na sastanak na temu izmjene Zakona o obrtu s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Radna skupina dužna je braniti stav Skupštine da Hrvatska obrtnička komora nerado prihvaća prijedlog zakonodavca da se ukinu područne obrtničke komore, ali inzistira da dosadašnja udruženja obrtnika zadrže pravnu osobnost i nastave pružati usluge obrtnicima na području svoga djelovanja.

Sukladno stavu Skupštine, a u slučaju neprihvaćanja istoga od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radna je skupina ovlaštena zastupati sljedeće stavove:

  1. Udruženja obrtnika koja mogu zadržati svoju financijsku opstojnost, nastavit će djelovati kao i do sada te će zadržati svoju pravnu osobnost
  2. Na području jedne županije može se osnovati više udruženja obrtnika;
  3. Od datuma stupanja na snagu izmjena Zakona o obrtu, novi komorski doprinos dijelit će se po dosadašnjim postocima na udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatsku obrtničku komoru
  4. U slučaju da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja prihvati prijedlog Ministarstva financija da se iznos od 3% komorskog doprinosa predviđen za podmirivanje troškova poveća na 5%, potrebno je tražiti da se smanjenje od 2% ravnomjerno raspodijeli na Hrvatsku obrtničku komoru  i nova udruženja obrtnika tako da HOK-u pripadne 41%, a udruženjima 54% sredstava od komorskog doprinosa.

IZVOR:HOK

Moglo bi Vas zanimati