Obveza ishođenja licence za međunarodni cestovni prijevoz tereta vozilima iznad 2.5 tone

Sukladno Uredbi (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i vijeća od 21. svibnja 2022. godine uvodi se obveza ishođenja licence za međunarodni cestovni prijevoz tereta vozilima ili skupom vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2500 kg.

Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21) Licenciju Zajednice izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a uvjeti za dobivanje iste su sljedeći:

• dobar ugled
• financijska sposobnost
• stručna osposobljenost
• tehnička sposobnost
• uvjet nepostojanja duga za porezne obveze, obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
• poslovni nastan u RH

Moglo bi Vas zanimati