Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u dodatnu ponudu ugostiteljskih i smještajnih objekata iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni test, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 30., 35. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/21) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u dodatnu ponudu smještajnih i ugostiteljskih objekata iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu putem projekta „Digitalizacija usluga u turizmu Vukovarsko-srijemske županije“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. – 2025. godine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 2/23) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA ULAGANJA U DODATNU PONUDU SMJEŠTAJNIH I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ  ŽUPANIJI IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU PUTEM PROJEKTA „DIGITALIZACIJA USLUGA U TURIZMU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE“

Moglo bi Vas zanimati