Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.) članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/18, 2/20) i članka 10. Odluke  o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na

OPŠIRNIJE »

Nove odluke Stožera civilne zaštite RH

Stožer civilne zaštite RH donio je četiri nove odluke koje se primjenjuju na području cijele Republike Hrvatske: 1.      Odluku o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja 2.      Odluku o izmjeni Odluke o

OPŠIRNIJE »

Hrvatska obrtnička komora izradila tablicu za pomoć u izračunu naknada u natječaju „Naukovanje za obrtnička zanimanja

Slijedom trenutno otvorenog natječaja za prijavu na projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u nastavku dostavljamo pomoć za izračun naknada kako bi obrtnici mogli lakše popuniti potrebne obrasce (obrasci su novi, a obratite pažnju da je i produžen rok za prijavu projekata do 13. veljače 2021. godine https://www.hok.hr/obavijesti/produljen-rok-za-prijavu-projekta-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja). Primjer popunjavanja

OPŠIRNIJE »

Hrvatska obrtnička komora započinje s provedbom ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju. Ispiti će se provoditi u područnim obrtničkim komorama, a mogu se

OPŠIRNIJE »

Produljen rok za prijavu projekta “Naukovanje za obrtnička zanimanja”

Na traženje Hrvatske obrtničke komore produljen je rok za podnošenje prijava na Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu do 13. veljače 2021. godine. Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja

OPŠIRNIJE »

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA U SVRHU UTVRĐIVANJA ŠTETE NASTALE OD POTRESA U PROVEDBI HUMANITARNE AKCIJE “OBRTNICI ZA STRADALE OD POTRESA”

1. Opće informacije Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu HOK), OIB:96583527575, Ilica 49, 10000 Zagreb U obavljanju svoje djelatnosti HOK obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise. 2. Kontakt Email: hok@hok.hr Tel: 01 4806 666 3. Službenik za zaštitu osobnih podataka HOK je sukladno Općoj Uredbi o zaštiti

OPŠIRNIJE »

Nova usluga ePorezne COVID-19 – Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta

Obavještavamo sve porezne obveznike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. i 8. siječnja 2021. godine obustavljen rad da je putem usluge ePorezna omogućeno slanje „Zahtjeva za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta“. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj

OPŠIRNIJE »

Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Cilj mjere je: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. ·       Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce

OPŠIRNIJE »

Hrvatska obrtnička komora protiv donošenja Uredbe o praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa

Hrvatska obrtnička komora (HOK) uputila je Ministarstvu financija niz primjedbi na prijedlog Uredbe o praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa i mjera za pomoć gospodarstvu, a s konačnim prijedlogom da se odustane od donošenja predložene Uredbe. HOK smatra da se ovime dodatno opterećuje gospodarstvo u vidu podnošenja novih obrazaca

OPŠIRNIJE »

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.) članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/18, 2/20) i članka 10. Odluke  o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na

OPŠIRNIJE »

Nove odluke Stožera civilne zaštite RH

Stožer civilne zaštite RH donio je četiri nove odluke koje se primjenjuju na području cijele Republike Hrvatske: 1.      Odluku o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja 2.      Odluku o izmjeni Odluke o

OPŠIRNIJE »

Hrvatska obrtnička komora izradila tablicu za pomoć u izračunu naknada u natječaju „Naukovanje za obrtnička zanimanja

Slijedom trenutno otvorenog natječaja za prijavu na projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u nastavku dostavljamo pomoć za izračun naknada kako bi obrtnici mogli lakše popuniti potrebne obrasce (obrasci su novi, a obratite pažnju da je i produžen rok za prijavu projekata do 13. veljače 2021. godine https://www.hok.hr/obavijesti/produljen-rok-za-prijavu-projekta-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja). Primjer popunjavanja

OPŠIRNIJE »

Hrvatska obrtnička komora započinje s provedbom ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju. Ispiti će se provoditi u područnim obrtničkim komorama, a mogu se

OPŠIRNIJE »

Produljen rok za prijavu projekta “Naukovanje za obrtnička zanimanja”

Na traženje Hrvatske obrtničke komore produljen je rok za podnošenje prijava na Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu do 13. veljače 2021. godine. Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja

OPŠIRNIJE »

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA U SVRHU UTVRĐIVANJA ŠTETE NASTALE OD POTRESA U PROVEDBI HUMANITARNE AKCIJE “OBRTNICI ZA STRADALE OD POTRESA”

1. Opće informacije Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu HOK), OIB:96583527575, Ilica 49, 10000 Zagreb U obavljanju svoje djelatnosti HOK obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise. 2. Kontakt Email: hok@hok.hr Tel: 01 4806 666 3. Službenik za zaštitu osobnih podataka HOK je sukladno Općoj Uredbi o zaštiti

OPŠIRNIJE »

Nova usluga ePorezne COVID-19 – Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta

Obavještavamo sve porezne obveznike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. i 8. siječnja 2021. godine obustavljen rad da je putem usluge ePorezna omogućeno slanje „Zahtjeva za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta“. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj

OPŠIRNIJE »

Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Cilj mjere je: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. ·       Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce

OPŠIRNIJE »

Hrvatska obrtnička komora protiv donošenja Uredbe o praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa

Hrvatska obrtnička komora (HOK) uputila je Ministarstvu financija niz primjedbi na prijedlog Uredbe o praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa i mjera za pomoć gospodarstvu, a s konačnim prijedlogom da se odustane od donošenja predložene Uredbe. HOK smatra da se ovime dodatno opterećuje gospodarstvo u vidu podnošenja novih obrazaca

OPŠIRNIJE »