Majstorski ispit

UVJETI ZA PRISTUPANJE MAJSTORSKOM ISPITU

(1) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

(2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

 

(3) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

(4) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

(5) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

(6) Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.

(7) Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

 

DOKUMENTI KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ PRIJAVNICU – (kopije)
 • Svjedodžba o završenom ispitu
 • Svjedodžba o pomočnićkom ispitu
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu ili ugovor o djelu) u obrtu ili trgovačkom društvu za kojeg želi polagati majstorski ispit.
 • Potvrdu o radnom iskustvu u obrtu ili trgovačkom društvu za koji se polaže majstorski ispit izdaje poslodavac, a ovjerava se kod javnog bilježnika
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Osobna iskaznica
 • Za obrtnike kopija obrtnice 
MAJSTORSKI ISPIT SASTOJI SE OD:
 • izrade praktične zadaće i/ili radne probe
 • provjere teorijskih znanja – pismeni ispit
 • provjere znanja iz područja gospodarstva, poznavanja propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta – pismeni ispit
 • provjera znanja iz radne pedagogije – pismeni ispit
 • praktični dio radne pedagogije (osnove znanja potrebna za poduku naučnika)

CIJENA ISPITA

 • Cijena ispita je 2.600,00 kuna.
 • Akontacija je 500,00 kuna i taj se novac ne vraća ukoliko kandidat odustane od polaganja ispita, a 2.100,00 kuna uplaćuje kandidat pet dana prije početka praktičnog dijela ispita i to na žiro račun Obrtničke komore vukovarsko-srijemske županije HR272360000-1101365723.

KALENDAR ISPITA

– VELJAČA 2015. godina

 • Prijava kandidata do 20. 12. 2014.
 • Praktični dio majstorskog ispita od                          2.2. – 20.2.2015.
 • Provjera stručno-teorijskih znanja – pismeni ispit    23.2.2015.
 • Gospodarstvo i pravni propisi – pismeni ispit                    25.2.2015.
 • Radna pedagogija – pismeni ispit                                     27.2.2015.
 • Usmeni ispiti i radna pedagogija – praktični dio ispita od 3.3. – 14.3.2015. 

 – RUJAN 2015. godina                          

 Prijava kandidata do 31. 7. 2015.

 • Praktični dio ispita                                                  14. 9. – 2. 10. 2015.
 • Stručno teorijski sadržaj                                           5. 10. 2015.
 • Gospodarstvo i pravni propisi                                 7. 10. 2015.
 • Radna pedagogija                                                   9. 10. 2015.
 • Usmeni ispiti i radna pedagogija – praktični dio ispita od 12.10.–23. 10. 2015.

 

POSTOJEĆA LITERATURA (može se kupiti u Obrtničkoj komori)

 1. Zbirka zadataka pitanja i zadaće (struka) – sadrži: program majstorskog ispita

(cijena zbirke 40,00 kn)

 1. Zbirka zadataka pitanja pravnih propisa, gospodarstva i radne pedagogije

(cijena zbirke 40,00 kn)

 1. Osnove radne pedagogije, mr.sc. Olga Lui, Ivan Herceg

(cijena udžbenika 80,00 kn)

 1. Pravo i pravni propisi u obrtništvu, Renata Tomljenović

(cijena udžbenika 80,00 kn)

5.   Osnove gospodarstva, autor Mirela Hock                                               

(cijena udžbenika 80,00 kn)

Prijave se podnose u Obrtničkoj komori Vukovarsko-srijemske županije  

Vinkovci, Ljudevita Gaja 17.

Telefon i fax: 032/333-304,

e-mail: obrazovanje-vk@hok.hr

POLOŽENIM ISPITOM U SKLADU SA ZAKONOM O OBRTU STJEČE SE PRAVO NA SAMOSTALNO VOĐENJE OBRTA

Moglo bi Vas zanimati