Majstorski ispit

UVJETI ZA PRISTUPANJE MAJSTORSKOM ISPITU (1) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. (2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje …

Stručna osposobljenost

UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti osoba s najmanje završenom osnovnom školom prema programima objavljenim u (N.N. br. 68/2008.) DOKUMENTI KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ PRIJAVNICU – (kopije) svjedodžba o završenoj školi rodni list, tj  izvod iz matične knjige rođenih domovnica ili rješenje o dokazu državljanstva (za strane državljane) …

Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice

Obavještavamo Vas da je u NN 151/2014 objavljena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju obrtnice za period od  2. 1. 2015. do 1. 1. 2016. godine pri čemu se fizička osoba oslobađa plaćanja utvrđene cijene za izdavanje, a Odluka stupa na snagu 2. siječnja 2015. godine. Odnosno iznimno nastavlja se period oslobođenja plaćana cijene obrtnice. …