Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice

Obavještavamo Vas da je u NN 151/2014 objavljena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju obrtnice za period od  2. 1. 2015. do 1. 1. 2016. godine pri čemu se fizička osoba oslobađa plaćanja utvrđene cijene za izdavanje, a Odluka stupa na snagu 2. siječnja 2015. godine.

Odnosno iznimno nastavlja se period oslobođenja plaćana cijene obrtnice.

Troškovi rješenja otvaranja obrta i nadalje iznose oko 200,00 +70,00 =270,00 kn, a svi ostali troškovi ovise o djelatnosti kojom se obrtnik želi baviti.

 Više na linku : http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2842.html

 

Moglo bi Vas zanimati