Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

Na temelju članka 12. stavka 10. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/2018) ministar poljoprivrede donosi Odluku o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja (popis u privitku).

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj (»Narodne novine«, br. 127/98., 73/03., 39/06., 126/07., 70/09. i 80/13.).

Odluka je stupila na snagu 15.03.2019.  Ovdje pročitajte Odluku o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja.

Moglo bi Vas zanimati