PRIJAVA NA 12. OBRTNIČKE SPORTSKE IGRE

Obrtničke sportske igre (OSI) u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održat će se od  09. do 12. svibnja 2019. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera), u suradnji s agencijom Dubrovnik Sun iz Dubrovnika. Pravo nastupa na natjecanjima, koja se održavaju u okviru 12. Obrtničkih sportskih igara, imaju: aktivni obrtnici i članovi komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore, zaposlenici …

Sklapanje ugovora s opskrbljivačem osigurava nižu cijenu električne energije

Za kupce električne energije kategorije poduzetništvo – zajamčena opskrba od 01. travnja 2019. godine primjenjivat će se više tarifne stavke, što znači i više cijene za one koji toj kategoriji pripadaju. Tarifa u zajamčenoj opskrbi mora biti viša od prosječne cijene na tržištu električne energije za odgovarajuću kategoriju kupca.  U 2018. godini došlo do naglog …