Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

 

TEMELJNE ODREDBE

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/18-04/365; urbroj: 50301-25/05-18-2 od 16. studenoga 2018. godine) u 2019. i 2020. godini.

JAVNI POZIV

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje Javni poziv kojim propisuje:

– mjere potpore

– uvjete prihvatljivosti podnositelja zahtjeva

– uvjete prihvatljivosti grla/kljunova

– iznos potpore

– način podnošenja zahtjeva za potporu

– razdoblje podnošenja zahtjeva za potporu

– rok za podnošenje zahtjeva za potporu

– administrativnu obradu i kontrolu na terenu

– pravila o načinu podnošenja prigovora

– povrat sredstava.

 

Pravilnik je objavljen u Narodni novinama broj 45/19, a stupio je na snagu 04.05.2019.

Moglo bi Vas zanimati