NATJEČAJ – Ministarstvo poljoprivrede-za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«.

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora« (Narodne novine broj 38/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje NATJEČAJ – Ministarstvo poljoprivrede-za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«.

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi. Pravilnik je objavljen u Narodni novinama broj 44/19, a stupa na snagu 08.05.2019. U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi …

Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. Godine. Pravilnik je objavljen u NN 44/19, a stupio je na snagu 01.05.2019. OPĆE ODREDBE Ovim se Pravilnikom propisuje …