ObrtniCka zabava 2019 plakat

Ulaznice se mogu nabaviti u

Udruženju obrtnika Vukovar, Dr. F. Tuđmana 22.
Tel: 032/441-995

Restoran NADA, Vukovar

P.T.U.O. Stjepanović

PREUZIMANJE

vodic obrt